Digitální fotografie Petr Fabián

vše okolo (digitální) fotografie a fotografování

Laserem.cz Dekorativní fotografie Web za hubičku

Další projekty:

Makrofotografie

Terminologie

Výpočet měřítka

Fotoaparáty

Fotíme kompaktem

Fotíme bezzrcadovkou

Fotíme zrcadovkou

makropředsádky

makro objektiv

reverzní objektiv

reverzní párování

Makroblesky

Reverzní objektiv

fotoaparát s reverzním objektivem

Pokud vlastníte zrcadlovku, můžete se do světa makrofotografie ponořit s pomocí reverzního objektivu.

Tato volba je ideální, pokud považujete použití makro objektivu příliš drahé. Stejně tak v případě, že jeho použití neposkytuje požadované měřítko.

Princip reverzního objektivu

Za normálních okolností slouží objektiv k tomu, aby zobrazil velký výřez fotografovaného motivu na malý prostor snímacího prvku ve fotoaparátu. Při jeho obrácení tedy dojde k tomu, že se malá část scény, která se nachází velmi blízko před objektivem, se zobrazí na snímací čip.

Proto dochází k velmi malému zmenšení nebo i k mírnému zvětšení, které závisí na ohniskové vzdálenosti objektivu. Protože ale je objektiv nasazen obráceně, funguje i vliv ohniskové vzdálenosti obráceně – čím menší ohnisková vzdálenost, tím větší objekt na fotografii vznikne.

Reverzní objektiv v praxi

Reverzní objektiv na zkoušku

Pokud chcete pouze vyzkoušet, jaké možnosti můžete získat s reverzním obejktivem u své digitální zrcadlovky, je možné objektiv před aparátem v obrácené poloze pouze přidržet.

Nicméně takovéto řešení považuji spíše za přechodné pro zvážení, zda je touto cestou možné dosáhnout požadovaných výsledků. Nevýhod je příliš mnoho, hlavně pak není možné příliš operovat s objektivem.

Reverzní objektiv s redukcí

redukce pro montáž reverzního objektivu

Pro správné a pohodlné využití všech možností, jaké reverzní objektiv nabízí, je vhodné použít odpovídající redukci. Ta umožňuje pevné propojení reverzního objektivu k fotoaparátu.

Při pořizování správné redukce je potřeba dbát na průměr závitu na objektivu (sloužícího pro montáž filtru) a typ bajonetu tak, aby redukce skutečně odpovídala fotoaparátu i objektivu.

Protože se objektiv připojuje svým druhým koncem, není proto rozhodující jeho bajonet. Lze proto použít libovolný objektiv, jehož závit pro filtr odpovídá redukci. Případně je možné použít další redukci závitu, která umožňuje připojení objektivů s různými závity na stejnou redukci.

redukce pro montáž reverzního objektivu

Nevýhodou tohoto řešení s redukcí na závity je skutečnost, že se zvětšuje vzdálenost mezi fotoaparátem a objektivem, čímž se zmenšuje přiblížení.

Reverzní objektiv v praxi

Fotografování s reverzním objektivem nabízí podle použitého objektivu různé možnosti zvětšení.

Protože je objektiv připojen k fotoaparátu obráceně, není propojen s fotoaparátem a tudíž nelze počítat s tím, že fotoaparát bude korigovat ostření či clonu. Proto je velmi důležité na tyto věci myslet a volit odpovídající dobu expozice.

Nastavení fotoaparátu pro reverzní objektiv

Jako velmi vhodné se mi jeví používat režim s prioritou clony, která dobu expozice zvolí co nejvhodněji.

Vhodný reverzní objektiv

Další užitečnou věcí je objektiv, u něhož je možné ostřit v manuálním režimu. Například mnou používané objektivy Zuiko Olympus neostří, pokud nejsou připojeny k fotoaparátu, což v praxi znamená, že s nimi nemohu nijak manipulovat a veškeré ostření provádím pouze změnou ohniskové vzdálenosti (tedy zoomování) a stavěním objektivu do odpovídající vzdálenosti od předmětu.

Další důležitá věc, související s ostřením, spočívá v hloubce ostrosti, která je tím menší, čím většího zvětšení chcete dosáhnout. Proto je vhodné fotografovat dostatečně ploché předměty a to pokud možno co nejvíce kolmo na jejich plochu.

mince fotografovaná s makro objektivem mince fotografovaná s reverzním objektivem

V interiéru se mi k fotografování osvědčilo použití stativu, z něhož je fotografováno směrem co nejvíce kolmo dolů. Ostření poté provádím posunem hlavy stativu. Změnu kompozice provádím posunem objektu po desce stolu. K osvětlení scény se následně hodí stolní lampa, svítící z ze strany.

Zhodnocení reverzního objektivu

Výhody reverzního objektivu

Nevýhody reverzního objektivu

webdesign: www.web-za-hubicku.cz

Váš odkaz zde za 10 Kč »